INSTRUKCJA WYKONANIA BADANIA


1. Jeżeli jesteś organizatorem maratonu, półmaratonu, biegu górskiego, survivalowego lub triathlonu, chcesz oszacować ryzyko imprezy sportowej i wziąć udział w badaniu – proszę skontaktuj się z kierownikiem projektu:

Jacek Łuczak
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
+48 602 394 161

2. Wyjaśnimy zasady współpracy, odpowiemy na pytania, uzgodnimy zakres ochrony danych Twojej imprezy oraz informacji jakie zostaną wykorzystane.

3. Zostaniesz poproszony o podanie danych imprezy oraz wskazanie kilku reprezentantów organizatora, którzy wezmą udział w badaniu (wzór formularza).

    Formularz w formie "do edycji" zostanie przesłany drogą elektroniczną, indywidualnie po ustaleniu szczegółów współpracy.

4. Skontaktujemy się z Tobą i innymi uczestnikami badania i przydzielimy indywidualne loginy do platformy e-risk.

5. Każdy z wyznaczonych uczestników badania indywidualnie szacuje ryzyko związane z organizacją imprezy sportowej.

6. Dla maksymalizacji Waszych korzyści - pozostajemy w kontakcie w zakresie raportu, udostępniania wyników, zarządzania ryzykiem itd. 

 

UWAGA! 

Wyniki szacowania ryzyka konkretnej imprezy sportowej są przekazywane wyłącznie jej organizatorowi.

Sposób ich prezentacji gwarantuje anonimowość statusów ryzyk.

Raport z oszacowanego ryzyka otrzymuje wyłącznie organizator danej imprezy sportowej biorący udział w badaniu.


Ocena wszystkich zawartych w bazie czynników ryzyka nie musi być przeprowadzona w trakcie jednego logowania - po ponownym zalogowaniu będziesz kontynuować ocenę od momentu, w którym ją zakończyłeś  →  sugerujemy jednak wykonanie badania za jednym razem.

 

Wykonanie badania


1. Zaloguj się na platformę e-risk ( llink ) 

 

2. Po zalogowaniu w oknie głównym wyświetli się tabela „Wymagane oceny” zawierająca:

 • "Element" – czynnik ryzyka,
 • "Opis" – charakterystyka statusu ryzyka.

 

 

Aby dokonać oszacowania danego czynnika ryzyka kliknij w jego nazwę, a następnie wybierz przycisk Oceń  →  

Poniżej przycisku "Oceń" (pierwszy wiersz) znajdziesz opis przewidywanego skutku - pomoże Ci on w wybraniu określonej wartości na skali ocen.

  

 

3. Dokonaj oceny: Prawdopodobieństwa oraz Skutków danego czynnika, zgodnie z poniższym opisem:

 

Skala

Prawdopodobieństwo

Skutek

1

niskie

0-30%

 • ryzyko nie wystąpi lub wystąpi sporadycznie
 • przewidywana liczba wystąpień w okresie: 5 edycji imprezy mniej niż 1 raz
 • na innych imprezach nie występuje lub występuje sporadycznie

niski

utrudnienia w realizacji imprezy nieznacznie wpływające na jej przebieg
i realizację celów 

2

średnie

31-60%

 • wystąpienie ryzyka jest realne, lecz nie przekracza 60%
 • wystąpienie 1 raz w ostatnich 2-uch edycjach imprezy
 • a różnych, innych imprezach ryzyko występowało w ostatnich 2 latach

średni

jednoznaczny, odczuwalny wpływ na organizację i przebieg imprezy oraz realizację celów 

3

wysokie

61-80%

 • istnieją racjonalne przesłanki by oceniać,
  że ryzyko się zmaterializuje
 • wystąpiło 1 raz w ostatniej edycji 

poważny

istotny wpływ na organizację i przebieg imprezy oraz realizację celów,
w tym dotyczące zdrowia i istotnie rzutujące na opinię o imprezie 

4

bardzo wysokie

81-100%

 • istnieją racjonalne przesłanki by oceniać, że ryzyko zmaterializuje się niemal na pewno
 • w ostatniej edycji wystąpiło min. 2 razy
 • ryzyko materializowało się często na innych imprezach 

bardzo poważny

dotyczące zdrowia i życia uczestników, konieczność przerwania imprezy, nieosiągnięcie celów 

  

 

Na podstawie powyższych parametrów (Prawdopodobieństwo x Skutek) zostanie oszacowany poziom ryzyka zgodnie z poniższą tabelą: 

 

Zakres Poziom ryzyka Opis
1 - 4  niskie akceptowalne (nieistotne)
5 - 8 średnie akceptowalne
9 - 12 wysokie warunkowo akceptowalne
13 - 16 bardzo wysokie nieakceptowalne

 

 

4. Zapisz ocenę wybierając przycisk Zapisz  →  

Jeśli w danym momencie nie jesteś pewny oceny - wybierz: Zapisz wersję roboczą →    czynnik pozostanie na liście z innymi jeszcze nie ocenionymi elementami.

5. Po pojawieniu się komunikatu: Pomyślnie zapisano ocenę ryzyka, zamknij okno (przycisk znajduje się w prawym górnym rogu aktywnego okna).

 

6. Zostaniesz automatycznie przekierowany do tabeli startowej - Wymagane oceny.

7. Oszacuj kolejne czynniki ryzyka powtarzając procedurę pkt. 2-6.

8. Ocena zostanie zakończona w momencie, w którym tabela startowa pozostanie pusta.

9. Określ czynniki ryzyka jakich nie znalazłeś w bazie referencyjnej.
    Prześlij je do kierownika projektu (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)


Zobacz film instruktażowy: link