Szacowanie ryzyka organizacji imprez sportowych realizowane jest z wykorzystaniem e-risk.


e-risk zapewnia zintegrowane i elastyczne środowisko dla:
  • dokumentowania  analizy ryzyka i oceny zagrożeń,
  • identyfikowania problemów,
  • wdrażania planów naprawczych (planów optymalizacji
    ryzyk rozumianych jako zagrożenia i szanse).

 


 

e-risk zapewnia zaawansowane funkcje, takie jak:
  • kalkulatory ryzyka,
  • mapy ryzyka dla analizy i monitorowania ryzyka.
 
e-risk łączy w sobie oprogramowanie i modele referencyjne, dostarczając klientom kompleksowego rozwiązania do zarządzania ryzykiem. Wbudowane najlepsze praktyki pomagają określić zakres procesów i podrzędnych procesów zarządzania ryzykiem. Narzędzie zapewnia również rozwój bibliotek kontrolnych i testowych. Rozwiązanie zapewnia inteligentne i treściowe funkcje, takie jak możliwość importu modeli referencyjnych typu ISO, COSO, COBIT, Agile, jak również branżowych bibliotek ryzyk i zabezpieczeń. e-risk aktualnie wdrożono w ponad 200 organizacjach polskich
i międzynarodowych. Łączna liczba użytkowników to ok. 50 tys.
 

 

dowiedz się więcej o e-risk