REFERENCYJNA BAZA RYZYK


Szacowanie ryzyka dokonywane jest w odniesieniu do blisko 100 czynników ryzyka uszeregowanych w kilku kategoriach: 

  • Bezpieczeństwo
  • Budżet i finanse
  • Informacja
  • Komfort i satysfakcja
  • Organizacja
  • Pakiet startowy
  • Regeneracja i wsparcie energetyczne
  • Reputacja
  • Środowisko i siła wyższa

Baza ryzyk to efekt uzgodnień w gronie specjalistów - naukowców, organizatorów i uczestników imprez sportowych.