Małgorzata Miśniakiewicz - doktor nauk ekonomicznych w zakresie Towaroznawstwa

  • pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności),
  • wykładowca z zakresu innowacyjności w produkcji żywności i FPD.

Problematyka badawcza:

  • kształtowanie i ocena jakości produktów żywnościowych,
  • typologia współczesnych konsumentów i trendy w ich zachowaniach rynkowych,
  • żywienie jako czynnik ryzyka w sporcie rekreacyjnym,
  • dieta i analiza zwyczajów żywieniowych biegaczy amatorów,
  • zarządzanie ryzykiem w działaniach proinnowacyjnych w przemyśle spożywczym,
  • opracowywanie i rozwój produktów żywnościowych, w tym odżywek i suplementów diety dla sportowców.
Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań konsumenckich, analiz jakości żywności, prognozowaniu rozwoju przemysłu spożywczego.
Współpraca z firmami krajowymi i międzynarodowymi w charakterze konsultanta w zakresie opracowywania nowych produktów żywnościowych,
trenerka w zakresie FPD. Autorka ponad 60 artykułów naukowych.