Maciej Skała - mgr inż., PBSG SA

  • absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu;
  • audytor wiodący w obszarach bezpieczeństwa informacji, ciągłości działania oraz zarządzania jakością;
  • autor publikacji poświęconych tematyce zarządzania ryzykiem i podejściu procesowemu;
  • szerokie doświadczenie związane z rozwojem aplikacji informatycznych w obszarze zarządzania ryzykiem i modelowania procesów;
  • 16 lat doświadczeń w realizacji projektów doradczych (kierownik projektu, trener, konsultant, ekspert) w administracji publicznej na poziomie centralnym
    i samorządowym, spółkach sektora prywatnego w tym spółkach giełdowych i skarbu Państwa.