Jose M. Saavedra -  kierownik Physical Activity, Physical Education, Health and Sport (PAPESH) Research Centre w Reykjavik University
na Islandii

  • doświadczony pracownik naukowo-dydaktyczny od 17 lat związany ze szkolnictwem wyższym (Hiszpania, Islandia)
  • tematyka badawcza: m.in. sport i rola aktywności fizycznej w życiu człowieka;
  • kierownik i wykonawca 9 międzynarodowych projektów badawczych z tego zakresu;
  • autor 39 artykułów naukowych opublikowanych w wysoko punktowanych czasopismach międzynarodowych.

Sumaryczny impact factor: 66.675
Liczba cytowań (ISI-JCR): 287, h-index (ISI): 10, i10-index (ISI): 10.

Liczba cytowań (Google scholar): 766,  h-index (Google scholar): 14,  i 10-index (Google scholar): 18.